Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Program profilaktyczny „DEBATA”

Program profilaktyczny „DEBATA”

Treść

Uczniowie klasy VII a w dniu 25 kwietnia 2024 r. wzięli udział w 3-godzinnych warsztatach, prowadzonych w ramach Programu profilaktycznego „DEBATA”.

Program Debata skupia się na szeroko rozumianej profilaktyce uniwersalnej, której głównym celem jest wyposażenie młodzieży w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, na poszukiwaniu pozytywnej alternatywy dla wielu zachowań poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. 

Program profilaktyczny "DEBATA" ma na celu opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, a to z kolei powinno przyczynić się do ochrony młodych ludzi przed negatywnymi konsekwencjami związanymi ze spożywaniem alkoholu oraz przed rozwojem innych zachowań ryzykownych. Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.  
Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie podnieśli poziom wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych. Mieli szansę na zmianę błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych). Uświadomili sobie, że warto promować zdrowy styl życia. Kształtowali asertywność, która jest szczególnie ważna w sytuacji nacisków środowiskowych (zwłaszcza presji rówieśniczej).W programie wykorzystano metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i pozytywnie go ocenili.

481355